Impregneren

Over deze beschermende behandeling is al veel geschreven. Te vaak wordt nog een onjuiste omschrijving gegeven. Er wordt dan de term hydrofoberen gebruikt, terwijl er impregneren wordt bedoeld. Je kunt beter spreken van een impregneerbehandeling met een hydrofoberend middel. Hydrofob wil zeggen: "waterafwijzend", maar dat is een verfsysteem in de meeste gevallen ook.

 

Een verfsysteem is echter een oppervlaktebehandeling, ook wel coating genoemd, terwijl bij impregneren moet worden gedacht aan een behandeling met een dieptewerking.

Een juiste impregneerbehandeling, zorgt voor wat water betreft, voor éénrichtingverkeer, enigszins te vergelijken met de werking van de huid. Er mag geen vloeistof intrekken, maar transpiratie moet wel mogelijk blijven. Er wordt ook wel, vergelijkenderwijze, gesproken over het "ademend" vermogen, terwijl bij steen uiteraard het dampdoorlatend vermogen wordt bedoeld.

 

Bedacht moet worden, dat niet elk impregneermiddel geschikt is voor alle steensoorten. Een eenvoudige proef kan hier uitsluitsel over geven. Een zorgvuldige impregneer- behandeling kan een hernieuwd vervuilingsproces langdurig vertragen en kan het binnendringen van hemelwater over een lange reeks van jaren tegengaan.

 

Wij kunnen uw gevel meten op de waterdoorlatenheid hiervan, dit doen we met de boijl meter.
Uit deze meting zal blijken in hoeverre een impregneerbehandeling zal bijdragen aan de conditie van de gevel en het binnenklimaat van uw pand. Bij een goed geimpregneerde gevel zult u namelijk een gezonder en gunstiger binnenklimaat behalen met minder stookkosten.

Geimpregneerde stenen houden geen vocht meer vast waardoor u er zeker van kunt zijn dat deze vorstbestendig zijn en niet kapot kunnen vriezen. Mits uiteraard het juiste impregneermiddel wordt gebruikt en ook dit nemen wij dan mee in ons advies naar u.

Vervuilde gevels zullen eerst gereinigd moeten worden om te voorkomen dat dit vuil wordt "opgesloten" door het impregneermiddel.

 

Om een gevel weer in topconditie te brengen, moeten er meestal meerdere handelingen plaats vinden. Eerst stellen we vast wat de oorzaak is van de verontreinigingen en welk verontreiniging het betreft, vervolgens kunnen we de verontreiniging verwijderen. Hierna kan de gereinigde gevel duurzaam worden beschermd.